Termeni si Conditii contractuale

 • Suport Online
 • suport online messenger
 • suport online messenger

Termeni si Conditii Generale

Utilizarea serviciilor oferite de Experthost Romania presupune si implica acordul deplin cu urmatoarele:
Definitii
Beneficiar/Client: persoana juridica sau persoana fizica, identificata prin datele precizate in formularul de inregistrare sau formularul de comanda, si care utilizeaza Serviciul/iile pentru care sunt stipulate conditiile prezente.
Serviciu: oricare din serviciile furnizate de Prestator si include cu titlu exemplificativ: alocarea de spatiu pe serverele Prestatorului pentru gazduirea (web hosting) /publicarea Web Sitului Beneficiarului si utilizarea adreselor de e-mail create de acesta, corespunzator Abonamentului solicitat de Beneficiar pentru un nume de domeniu Internet si având caracteristicile tehnice conform cu oferta publica a Prestatorului de pe web site-ul propriu unde Beneficiarul initiaza comanda (http://www.ExpertHost.ro), parcarea unui domeniu, scanare antivirus, creatie web (design), inchiriere servere, acordare drept access/utilizare la diverse functii/programe pe server, promovare si/sau activitati SEO, precum si orice alta activitate pusa la dispozitie utilizatorului.
Abonament: facilitatile si caracteristicile specifice Serviciului la care Beneficiarul poate avea acces pe serverul Prestatorului prin achitarea unui tarif care poate fi pentru 1 luna, 3 luni, 6 luni, 12 luni, 24 luni sau 36 luni.
Pagina web: se defineste ca find un document ce poate fi accesat in mod public si care contine informatii.
Web Site: totalitatea Paginilor Web si bazelor cu date (daca este cazul) apartinând Beneficiarului, care utilizeaza spatiul alocat pe serverele Prestatorului, facilitatile si caracteristicile specifice Abonamentului solicitat de Beneficiar pentru un nume de domeniu Internet.
Date cu caracter personal: informatii referitoare la Beneficiarul persoana fizica sau reprezentantul persoanei juridice, prevazute de legislatia în vigoare.
Tarife: taxele pentru Serviciul/Serviciile solicitate, cuprinse in Anexa/Anexele de Tarife si Servicii. Pot fi taxe unice de instalare si/sau taxe pentru 1 luna, 3 luni, 6 luni, 12 luni, 24 luni sau 36 luni de utilizare a Serviciului.
Anexa de Tarife si Servicii: Parte integranta din contract ce descrie Serviciul/Serviciile si Tarifele contractate de Beneficiar, afisata ca prezentare servicii pe oricare din site-urile Prestatorului (gazduire web, inchiriere servere, colocare, design web, alte servicii ).
Detalierea caracteristicilor tehnice si facilitatilor specifice fiecarui Serviciu contractat este disponibila Beneficiarului doar pe site-ul Prestatorului la rubrica specifica serviciului respectiv.
Shared Hosting: serviciul de gazduire web (web hosting) a websiteului/Contului Beneficiarului, pe un server al Prestatorului în care resursele tehnice al acelui server sunt utilizate în comun de mai multi utilizatori (Beneficiari).
Reseller: Cont Shared Hosting care da posibilitatea Beneficiarului de a gestiona caracteristicile tehnice ale Abonamentului contractat în vederea revânzarii Serviciului catre clientii proprii, fata de care este direct raspunzator.
Nume de domeniu Internet: nume de domeniu Internet apartinând Beneficiarului, conform politicilor interne si/sau internationale privind utilizarea numelor de domenii Internet. Acesta se considera ca fiind proprietatea Prestatorului care da drept de folosinta Beneficiarului pe perioada platita de acesta din urma, sau dupa caz, printr-o intelegere prealabila, Beneficiarul are drepturi depline asupra acestuia (domeniului) in conditiile specifice. Prestatorul poate modifica pretul fara o instiintare prealabila.
Trafic de date alocat unui abonament : suma tuturor transferurilor de date spre si dinspre web site-ul, conturile de e-mail si conturile FTP din cadrul unui Abonament apartinand Beneficiarului. Unitatea de masura pentru traficul alocat unui abonament este MB (megabyte).
Spatiu alocat unui abonament: spatiul virtual alocat de Prestator pe hard-disk-ul unuia sau mai multora dintre serverele sale. Unitatea de masura pentru spatiul alocat unui abonament este MB (megabyte) sau GB (gigabyte).
Server: un computer dedicat gazduirii in Internet a unuia sau mai multor web site-uri precum si programelor /aplicatiilor rulate.
Site-ul Prestatorului: http://www.ExpertHost.ro ().
Sistemul de Clienti al Prestatorului: sistem accesibil 24/24h la adresa web: http://www.experthost.ro/clienti/clientarea.php , ce permite Beneficiarului, în urma efectuarii de catre acesta a primei plati, indiferent de Serviciul solicitat, sa comunice cu Prestatorul, sa isi actualizeze datele de contact si datele de facturare, sa initieze noi comenzi online, sa solicite suport tehnic.
Contract: Lansarea unei comenzi, acceptarea ofertei precum si cererea de oferta reprezinta acceptul termenilor si conditiilor si inceperea unei relatii comerciale, denumite in continuare "contract" .
Continut interzis: Beneficiarul (clientul) este de acord sa nu foloseasca resursele alocate contului pentru rularea, promovarea sau incurajarea activitatilor legate de:
 • Trackers (Bittorrent Trackers)
 • Mass mail fara optiune op-out (SPAM)
 • Tot ce tine de botnet
 • Descarcare Torente (Torrent Download)/ File sharing
 • Gazduirea fisierelor ilegale sau cu drept de autor, fara a avea licenta
 • Gazduire Gratuita
 • Servere IRC/Chat rooms
 • WAP chat
 • Scripturi/fisiere folosite la hacking/phishing/spoofing sau activitati tip scam
 • Scripturi genul Detector status pentru aplicatii tip messenger
 • Module/plugins/aplicatii pentru chat online
 • Scripturi generatoare de statistici
 • Shell scripts
Obiectul Contractului
Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de catre Prestator a Serviciiilor solicitate de Beneficiar prin fiecare Anexa de Tarife si Servicii încheiata la prezentul contract, în schimbul platii de catre Beneficiar a pretului total pentru fiecare Anexa de Tarife si Servicii în parte la data stabilita.
Fiecare Anexã de Tarife si Servicii contine serviciile solicitate de Beneficiar si tarifele corespunzatoare, pentru un singur nume de domeniu Internet.
Pentru solicitarea Serviciului/Serviciilor pentru un nou nume de domeniu Internet se va încheia o noua Anexa de Tarife si Servicii.
Pentru modificarea Serviciilor oferite de Prestator Beneficiarului pentru un nume de domeniu Internet, se va încheia o noua Anexa de Tarife si Servicii. În cazul în care, în urma modificarii solicitate de Beneficiar, se pastreaza aceeasi perioada de tarifare, respectiv aceeasi perioada pentru care este solicitat Serviciul, modificarea Serviciului va fi executata de Prestator imediat ce Beneficiarul se achita de obligatiile sale (daca este cazul), iar o noua Anexa de Tarife si Servicii va fi încheiata de parti doar la începutul urmatoarei perioade de timp pentru care noul Serviciu pentru respectivul nume de domeniu Internet a fost solicitat.
Rezervarea numelor de domenii Internet pentru Beneficiar poate fi facuta direct de acesta, prin intermediul Prestatorului sau oricarui alt tert. La momentul achizitionãrii unui Abonament de gãzduire (web hosting) de la Prestator, Beneficiarul poate avea rezervat deja un nume de domeniu Internet sau poate rezerva unul prin intermediul Prestatorului o datã cu achizitia Abonamentului de gãzduire. In acest din urmã caz, pãrtile vor incheia o Anexã pentru Rezervare domeniu Internet ce va insoti Anexa deTarife si Servicii corespunzãtoare.
Durata si Pretul Contractului
Prezentul contract intra în vigoare în momentul semnarii acestuia sau prin lansarea unei comenzi (si acceptul termenilor) de catre Beneficiar si Prestator si dupa ce Beneficiarul achita contravaloarea serviciilor ce vor urma a fi prestate de Prestator.
Prezentul contract se considera încheiat pentru o perioada egala cel putin cu durata prevazuta in comanda, denumita durata initiala si se va prelungi automat pe perioade succesive si egale cu durata initiala.
Prezentul contract îsi înceteaza efectele în cazurile exprimate în Art. 22 si urmatoarele.
Pretul Contractului
Pretul contractului este suma tuturor preturilor totale specificate în Anexele de Tarife si Servicii (facturi/proforme) în vigoare, încheiate de parti.
DURATA SI PRETUL FIECAREI ANEXE DE TARIFE SI SERVICII
ART.6. Pretul total va contine taxele si reducerile aplicabile, oferite de Prestator Beneficiarului si înscrise în aceasta.
ART.7. Pretul total al fiecãrei Anexe de Tarife si Servicii este exprimat în RON (cu sau fara fara TVA) sau în Eur (cu sau fara fara TVA) , iar plata se va face în lei (RON) la cursul EUR al BNR din ziua lansarii comenzii online/generarii facturii proforme (conform Art. 8), prin transfer bancar in contul Prestatorului conform Art. 1, lit. a) sau prin metode ce permit plata in EUR (Paypal, Moneybookers, AlertPay s.a).
ART.8. Obligatia de plata pentru pretul total al fiecarei Anexe de Tarife si Servicii devine scadenta în termen de 3 zile lucratoare de la data transmiterii la adresa de email a Beneficiarului de catre Prestator a facturii proforme care contine suma de plata pentru perioada initiala a Serviciului solicitat de Beneficiar în formularul online de comanda de pe site-ul Prestatorului. Pentru perioadele urmatoare, egale cu perioada initiala, obligatia de plata pentru pretul total al respectivei Anexe devine scadenta în termen de 10 zile calendaristice de la data transmiterii la adresa de email a Beneficiarului a facturii proforme care contine suma de plata pentru perioada urmatoare sau la datamentionata explicit in factura proforma emisa de Prestator cu conditia ca aceasta sa fie de minim 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii proforme.
După efectuarea primei plăți către Prestator, indiferent de Serviciul solicitat, Beneficiarul va primi prin email și datele de acces la Sistemul de Clienti al Prestatorului. 
Obligatia actualizarii datelor de contact (adresa de email, adrese, nume persoane contact) si a datelor necesare pentru facturare si expediere a facturilor proforme si a facturilor originale apartine în totalitate Beneficiarului.
Nereceptionarea, din orice motiv, a facturii proforme cu suma datorata de Beneficiar la un moment dat, la adresa de email inscrisa de acesta pe site-ul Prestatorului, nu anuleaza obligatia de plata a Beneficiarului.
Activarea initiala a Serviciului solicitat în Anexa de Tarife si Servicii se face într-un interval de maxim 48 de ore de la confirmarea receptionarii primei plati de catre banca Prestatorului, cu exceptia situatiei cand termenul stabilit este altul (ex. servere dedicate)
Suspendarea și închiderea contului
În cazul perioadelor următoare, dacă data limita de plată precizată în factura proformă transmisa prin email de Prestator, este depașită cu mai mult de 5 zile calendaristice, Prestatorul îsi rezerva dreptul de a suspenda in mod automat Serviciul oferit Beneficiarului, a cărui plată a fost întarziată. Dacă data limita de plată este depașită cu mai mult de 14 zile calendaristice, sistemul de facturare și gestiune va șterge toate informatiile și datele Beneficiarului aferente Serviciului pentru care nu s-a realizat plata. Prestatorul poate emite pretenții pentru recalcularea sumei de plată, mai mare decât cea mentionata in proforma (în acest caz Anexa de Servicii si Tarife corespunzatoare Serviciului respectiv se va considera desfiintata de plin drept si fara punere în întârziere, neafectând celelalte Anexe de Tarife si Servicii incheiate de parti, în vigoare).
Prin suspendare se intelege întreruperea accesului Beneficiarului la spatiul rezervat pe serverul Prestatorului si întreruperea publicarii web site-ului în reteaua Internet si a utilizarii adreselor de e-mail create de acesta, fara a sterge de pe server fisierele ce compun web site-ul Beneficiarului sau adresele de e-mail create de acesta.
Prin ștergere se înțelege înlăturarea tuturor informatiilor și datelor care formează contul Beneficiarului: web site, baze de date, conturi de e-mail, backup-uri etc., iar Prestatorul nu va asigura pastrarea unei copii de siguranta a datelor din contul Beneficiarului dupa stergerea acestuia de pe serverele sale.
În cazul in care Beneficiarul nu își achită datoriile către Prestator, după scurgerea termenului de grație, acesta (Prestatorul) își rezervă dreptul de a percepe penalitati de 1% (un procent) pentru fiecare zi intarziată de la data scurgerii scadenței, penalități ce vor fi incluse in următoarea factură.
ART.9. Prestatorul poate modifica unilateral tarifele
Serviciilor din Anexele de Tarife si Servicii (preturile afisate pe site) încheiate de parti în condițiile Art. 19 și a următoarelor.
DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
ART.10. Drepturile si obligatiile Beneficiarului sunt urmatoarele:
a) Sa plateasca Prestatorului pretul total stabilit în fiecare Anexa de Tarife si Servicii in vigoare, în termenele stabilite în facturile proforme transmise prin email de Prestator si explicate si în Art.8 din prezentul contract.
b) Sa nu utilizeze si sa nu permita utilizarea Serviciilor puse la dispozitia sa, în scopuri ilegaleconform legislatiei române, precum si a Statelor Unite ale Americii si Europene, în vigoare pe durata prezentului contract. Materialele ilegale includ, dar nu sunt limitate la: materiale protejate prin drepturi de autor, materiale amenintatoare sau obscene, continut pentru adulti sau materiale protejate de secrete de marca sau de vreun alt statut. Beneficiarul este de acord ca este singurul responsabil de folosirea abuziva a Serviciului oferit de Prestator, Beneficiarul suportând orice fel de daune produse Prestatorului, Beneficiarului sau oricaror terti.
c) Sa nu prejudicieze în cursul utilizarii Serviciului pus la dispozitia sa sistemul informatic al Prestatorului sau al altor terti, sa nu promoveze activitati ilegale sau sa prezinte informatii potential daunatoare Prestatorului sau altor terti. Legaturi spre astfel de web situri sunt de asemenea interzise. Exemple inacceptabile sunt si nu se limiteaza la informatii, pagini web sau legaturi spre pagini web care contin: programe piratate, programe sau arhive de hackeri, situri Warez, muzica sau programe nelicentiate. (mp3 etc.)
In situatia in care Beneficiarul, prin programele/scripturile/aplicatiile rulate afecteaza performanta serverului precum si clientii gazduiti pe acelasi server, contul acestuia va fi suspendat imediat, fara ca Prestatorul sa fie obligat sa redea accesul sau sa puna la dispozitie datele existente, in format backup.
d) Sa nu stocheze sau prezinte în vreo forma material pornografic, sau cu drepturi de autor asupra caruia nu are acordul expres al detiantorului de drept (in scris), programe/scripturi care pot dauna integritatii fizice sau morale serverului precum si a celorlalti utilizatori, software/scripturi spam, warez, hack, trackers, file sharing sau altele specificate in prealabil. Prin material pornografic întelegem pagini care au continut sexual sau au legaturi spre alte site-uri cu material pentru adulti.
e) Sa pastreze confidentialitatea numelui de utilizator (username) si parolelor sale pentru accesarea fiecarui Serviciu si a contului de Client si sa aduca imediat la cunostinta Prestatorului suspiciunea sau certitudinea aflarii acestora de catre orice tert.
f) Sa nu prejudicieze în nici un fel imaginea prestatorului si a serviciilor acestuia.
g) Sa nu instaleze aplicatii de tip "chat room", respectiv IRC (Internet Relay Chat).
h) Sa nu utilizeze programe care ruleaza continuu în fundal si cronjobs la intervale mai mici de 15 min
i) Este interzisa folosirea retelei sau a serviciului în scopul transmiterii de mesaje e-mail nesolicitate - SPAM. In cazul violarii acestei politici, Prestatorul va percepe Beneficiarului o taxa de 1,500 EUR(€) [unamie cincisute euro] (exclusiv TVA) reprezentând costurile pe care le implica investigatia si îsi rezerva dreptul de a actiona în instanta Beneficiarul în scopul recuperarii prejudiciului creat Prestatorului sau altor terti, precum si suspendarea/anularea contului de utilizator.
Reactivare cont (suspendare pentru spam): Contul poate fi reactivat numai in momentul in care Beneficarul achita o taxa de 250.00 € (EUR), reprezentand reactivarea serviciului suspendat in prealabil. In caz de neplata, contul va fi sters in mai putin de 24h de la data suspendarii fara a se pune la dispozitie backup.
j) Este interzisa revânzarea Serviciului/Serviciilor catre terte parti fara acordul scris explicit al Prestatorului.
k) In cazul in care Beneficiarul depaseste traficul de date si/sau spatiul alocat abonamentului sau, Beneficiarul poate solicita suplimentarea traficului de date si/sau spatiului alocat abonamentului sau (contra-cost, la tarifele Prestatorului in vigoare la momentul respectiv) sau poate solicita trecerea la un abonament cu caracteristici superioare celui actual, conform ofertei Prestatorului in vigoare la momentul respectiv. Suplimentarea traficului alocat unui abonament se face folosind ca unitate de masura GB (gigabyte), iar suplimentarea spatiului alocat unui abonament se face folosind ca unitate de masura MB (megabyte) sau GB (gigabyte). Calculul sumei pe care Beneficiarultrebuie sa o achite pentru traficul de date alocat suplimentar se face prin rotunjirea traficului de date suplimentar utilizat la intregul imediat superior.
l) Responsabilitatea asigurarii compatibilitatii web-site-ului sau a oricarei aplicatii (software) instalate de catre Beneficiar in cadrul Abonamentului de gazduire, cu versiunile software-ului instalat pe serverele Prestatorului revine in totalitate Beneficiarului. Prestatorul se obliga se furnizeze Beneficiarului informatii privind versiunile de software utilizate pe serverele/echipamentele Prestatorului, cu conditia ca furnizarea acestor informatii sa nu genereze un risc in ceea ce priveste securitatea echipamentelor informatice apartinand Prestatorului sau utilizate de Prestator pentru furnizarea Serviciului.
m) Beneficiarului îi este interzisa trimiterea/expedierea masiva de emailuri deoarece operatiunea poate afecta negativ performantele serverului pe care se afla gazduit website-ul Beneficiarului. În acest scop, Beneficiarul este obligat sa se informeze (solicitând informatii suplimentare prin email la office[@]experthost.ro) asupra volumului maxim de trimiteri/expedieri de emailuri permis de Prestator pe serverul unde Beneficiarul are gazduit web site-ul înainte de a initia operatiunea. Volumul permis poate varia în functiede caracteristicile tehnice (hardware si software) ale serverului respectiv la un moment dat. Orice încalcare a acestor volume permise de Prestator sau lipsa informarii si realizarea operatiunii mai sus descrise da dreptul Prestatorului la suspendarea si chiar la stergerea tuturor informatiilor detinute de Beneficiar prin Abonamentul respectiv, fara o notificare prealabila.
n) Beneficiarul este in totalitate de acord si se obliga sa afiseze pe pagina lui, un mini baner si/sau text reprezentand emblema/numele Prestatorului in situatia in care s-a convenit de comun acord, prin oferirea de reduceri/gratuitati in acest sens.
Prestatorul îsi rezerva dreptul de a suspenda/anula serviciul oferit Beneficiarului în cazul nerespectarii prevederilor de la punctele a), b), c), d), f), g), h), i), m) si n) fara restituirea sumei achitate in avans de catre Beneficiar.
ART.11. Drepturile si obligatiile Prestatorului sunt urmatoarele: a) Prestatorul îsi rezerva dreptul de a aprecia ce constituie sau nu o violare a clauzelor Art. 10, lit. b), c), d), f), g), h), i) si m).
b) Prestatorul îsi rezerva dreptul de a suspenda serviciile oferite în cazul în care termenii prezentului contract vor fi încalcati, fara avertisment prealabil si fara înapoierea banilor platiti pentru perioada neconsumata.
c) Prestatorul se obliga sa asigure disponibilitatea Serviciului/Serviciilor oferite Beneficiarului, cu o prezenta în retea de minim 98,5% din durata efectiva a prezentului contract. Disponibilitatea Serviciului/Serviciilor nu include inoperabilitatea rutelor Internet, întreruperile programate ale serviciului (anuntate prin email sau in paginile sitului propriu, la adresa http://www.experthost.ro/clienti/announcements.php, cu cel putin 3 ore în avans) si/sau suspendarea unui Serviciu datorata încalcarii prevederilor prezentului contract.
d) Prestatorul se obliga sa asigure suport tehnic (asistenta) prin email sau interfata web pentru toate abonamentele Shared Hosting (Linux si Windows) si pentru toti Partenerii sai pana la limita responsabilitatii sale si a programului de lucru. Prestatorul se obliga sa remedieze în cel mai scurt timp orice problema aparuta pe echipamentele proprii.
e) Prestatorul îsi rezerva dreptul sa modifice parola Beneficiarului în orice moment, în cazul în care suspecteaza probleme de securitate a sistemului, cu aducerea acestui fapt la cunostinta Beneficiarului.
f) Prestatorul îsi rezerva dreptul de a suspenda orice web site care utilizeaza mai mult de 5% din resursele de calcul (procesor, memorie) ale serverului (ex. Domenii multiple, domenii dedicate arhivelor/galeriilor de imagini), cu notificarea ulterioara a Beneficiarului. Prestatorul isi rezerva dreptul de a aprecia procentual resursele de calculutilizate de un website, pe baza informatiilor furnizate de aplicatiile software de monitorizare a serverelor. In limita resurselor umane/tehnice disponibile, Prestatorul va oferi Beneficiarului informatii care pot ajuta Beneficiarul in identificarea si rezolvarea problemei care a cauzat utilizarea excesiva a resurselor de calcul ale serverului. Alternativ, Prestatorul va oferi Beneficiarului posibilitatea inchirierii unui server dedicat, la tarifele in vigoare publicate la adresa http://www.ExpertHost.ro/clienti/cart.php sau stabilite pe baza unei negocieri directe (acestea vor face obiectul unui alt contract).
g) Prestatorul va asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal furnizate de Beneficiar sau solicitate de la acesta, cu exceptia cazurilor în care exista acordul Beneficiarului pentru folosirea acestora, la cererea tertilor autorizati sau la prestarea unor servicii de catre terti în vederea executarii contractului (ex. expedierea facturilor).
Prestatorul va proteja confidentialitatea informatiilor privind clientii sai, conturile acestora, precum si a comunicatiilor personale în limita tehnologiilor, a echipamentelor existente si a resurselor de care dispune si în conformitate cu legile existente. Cu toate acestea, Prestatorul nu ofera nici o garantie (implicita sau explicita) în ceea ce priveste integritatea datelor aflate pe serverele Prestatorulului.
Beneficiarul este de acord ca Prestatorul sa prelucreze datele cu caracter personal colectate in scopul executarii contractului (facturare, recuperare datorii, înregistrare domenii, etc.) sau sa le furnizeze unor terti in cazul în care acest lucru este necesar pentru executarea contractului.
h) In cazul in care Beneficiarul depaseste traficul de date si/sau spatiul alocat abonamentului sau, Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda accesul public la situl Beneficiarului, fara nici o notificare prealabila. Beneficiarul este obligat sa-si montorizeze singur aceste componente tehnice, având la dispozitie toate facilitatile necesare, conform Serviciului contractat. Dupa suspendare, la solicitarea Beneficiarului, Prestatorul va oferi Beneficiarului acces online (prin intermediul Internetului) la informatii privind traficul si spatiul utilizat de Beneficiar pe serverele Prestatorului.
i) Pentru a proteja/mentine calitatea Serviciului, Prestatorul isi rezerva dreptul de a limita un abonament in ceea ce priveste numarul de emailuri expediate intr-un anumit interval de timp, iar Beneficiarul are obligatia ca înainte de orice operatiune de trimitere/expediere masiva de emailuri sa solicite Prestatorului informatii suplimentare,conform ART. 10. lit. m).
j) Prestatorul isi rezerva dreptul de a cere cheltuieli suplimentare Beneficiarului in cazul in care design-ul este realizat de primul si gazduit pe serverele sale iar secundul doreste sa schimbe administrarea/editarea/update-ul site-ului catre terte persoane/societati, intr-un cuantum de cel putin 1.000 € (una mie Euro), in conditiile in care, executarea si gazduirea unui website de catre Prestator are un pret mai mic decat cele doua elemente disociate;
ART.12. Facturile vor fi emise de Prestator numai dupa efectuarea de catre Beneficiar a platii Serviciilor, conform facturilor proforme generate si trimise de Prestator la adresa de email furnizata de Beneficiar conform Art. 8 si la cererea expresa a acestuia, costul curieratului fiind impartit intre partile contractante.
Facturile în original vor fi expediate prin intermediul serviciilor Postei Române sau al unor servicii de curierat (în cazul achitarii taxelor de expeditie de catre Beneficiar), la adresa de corespondenta furnizata de Beneficiar prin intermediul Sistemului de Clienti, conform Art. 8.
Prestatorul nu garanteaza receptionarea facturii în original la destinatie. Singura garantie în acest sens, oferita de Prestator, este (re)transmiterea facturii (sau a unei copii a acesteia) nereceptionate, la adresa înscrisa de Beneficiar în contul sau de client, accesibil 24/24h in contul clientului, la sectiunea "Facturile mele". În cazul în care din motive ce nu tin de Prestator, Beneficiarul nu primeste factura fiscala pâna la data de 15 ale lunii urmatoare efectuarii platii si anunta acest fapt Prestatorul, acesta din urma se obliga sa trimita Beneficiarului o copie semnata si stampilata a facturii emise, avand inscrisul "Conform cu originalul".
RASPUNDEREA PARTILOR PENTRU NEÎNDEPLINIREA OBLIGATIILOR
ART.13. În cazul neîndeplinirii culpabile a oricareia dintre obligatiile prezentului contract de catre Beneficiar, Prestatorul poate considera contractul desfiintat de plin drept si fara punere in întârziere. Rezilierea va opera în termen de 5 zile de la data notificarii Beneficiarului de catre Prestator a motivelor rezilierii.
Prezentul contract constituie titlu executoriu.
ART.14. În cazul în care Prestatorul nu asigura Beneficiarului utilizarea Serviciului/Serviciilor care fac(e) obiectul prezentului contract pe o perioada de minim 120 ore consecutive, acesta din urma poate considera contractul desfiintat de plin drept si fara punere în întârziere. Rezilierea va opera în termen de 5 zile de la data notificarii Prestatorului de catre Beneficiar a motivelor rezilierii.
EXONERARI SI LIMITARI DE RESPONSABILITATI
ART.15. Prestatorul nu va raspunde în executarea obligatiilor prevazute la Art. 11 în cazul unor evenimente independente de vointa Prestatorului (defectiuni hardware, dezastre naturale, incendii, razboi etc.).
ART.16. Prestatorul nu va raspunde pentru nici un fel de prejudiciu cauzat de catre Beneficiar prin utilizarea Serviciului în dauna Beneficiarului sau altor terti.
ART.17. Prestatorul nu va raspunde pentru transmiterea si receptionarea informatiilor ilegale sau de orice alta natura, întrucât Prestatorul nu îsi asuma responsabilitatea controlului informatiilor care circula prin intermediul serviciilor asigurate în temeiul prezentului contract.
ART.18. Garantia Prestatorului (din punct de vedere financiar si tehnic) fata de Beneficiar se limiteaza exclusiv la obligatiile mentionate expres în prezentul contract.
MODIFICAREA SI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
ART.19. Partile pot modifica clauzele prezentului contract de comun acord. Acordul de vointa (consimtamântul) poate fi numai expres, prin act aditional.
ART.20. Exceptie de la prevederile ART. 19 o constituie modificarile decise de catre Prestator în structura si pretul Abonamentelor, modificari care pot fi aduse la cunostinta Beneficiarului prin e-mail sau prin afisarea pe website http://www.ExpertHost.ro . Tarifele serviciilor din Anexa/Anexele de Tarife si Servicii pot fi modificate unilateral de catre Prestator cu conditia notificarii Beneficiarului (prin email sau prin afisarea pe siteul http://www.ExpertHost.ro) cu minim 15 zile calendaristice înainte de intrarea lor in vigoare.
ART.21. Continuarea folosirii de catre Beneficiar a cel putin unui Serviciu oferit de Prestator pe o perioada de 15 zile calendaristice de la aducerea la cunostinta a noilor tarife prin mijloacele prevazute la Art. 20 valoreaza consimtamânt tacit al Beneficiarului si contractul se modifica în consecinta.
ART.22. Prezentul contract îsi înceteaza efectele în urmatoarele situatii:
a) prin cererea Beneficiarului adusa la cunostinta Prestatorului; cererea va fi semnata si transmisa în scris (prin fax sau posta) sau în format electronic (email).
Daca cererea este transmisa inainte de finalul perioadei pentru care Beneficiarul a efectuat plata Serviciului, Prestatorul va returna Beneficiarului suma echivalenta perioadei ramasa neutilizata pentru Serviciul respectiv, in maxim 60 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii de reziliere din partea Beneficiarului si fara a a mai acorda Beneficiarului reducerile aplicabile pentru Serviciul contractat.
b) prin notificarea Beneficiarului de catre Prestator privind imposibilitatea furnizarii Serviciului de catre Prestator. Notificarea va fi trimisa atat prin posta (recomandata cu confirmare de primire) cat si prin email si va contine motivele pentru care Prestatorul se afla in imposibilitatea furnizarii Serviciului catre Beneficiar.
Daca notificarea este transmisa inainte de finalul perioadei pentru care Beneficiarul a efectuat plata Serviciului, Prestatorul va returna Beneficiarului suma echivalenta perioadei ramasa neutilizata pentru Serviciul respectiv, cu exceptia cazurilor in care Beneficiarul a incalcat termenii acestui contract.
c) în cazul dizolvarii oricareia dintre parti, daca partile nu vor fi convenit continuarea contractului cu succesorii partii care se dizolva;
d) în cazul declansarii procedurii falimentului oricareia dintre parti;
e) în cazul în care evenimentul ce constituie forta majora sau caz fortuit, conform Art. 23, se prelungeste pe o perioada mai mare de 6 luni.
f) în cazul desfiintarii contractului de catre o parte, ca urmare a neîndeplinirii culpabile de catre cealalta parte a obligatiilor contractuale, conform Art. 10 si Art. 11.
ART.23. Nici una dintre partile prezentului contract nu va putea fi facuta raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor datorita unui eveniment independent de vointa acesteia si care constituie caz fortuit sau caz de forta majora, asa cum sunt acestea definite de doctrina juridica (eveniment imprevizibil si inexorabil). Partea care invoca evenimentul de mai sus este obligata sa îl aduca la cunostinta celeilalte în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data evenimentului si sa ia toate masurile ce îi stau la dispozitie pentru limitarea consecintelor produse de respectivul eveniment.
Se considera caz fortuit sau forta majora un eveniment care nu duce la imposibilitatea îndeplinirii obligatiilor, dar face extrem de costisitoare executarea acestora de catre oricare din parti.
SOLUTIONAREA LITIGIILOR
ART.24. Orice neîntelegeri rezultând din derularea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila. În situatia în care nu se ajunge la o solutie pe aceasta cale, partile se vor adresa Curtii de Arbitraj Comercial International de pe lânga Camera de Comert si Industrie a României, în conformitate cu regulile de procedura ale Curtii.
RETURNARE FONDURI (REFUND)
ART.25. Returnarea fondurilor se va face in momentul in care Beneficiarul isi declara in scris nemultumirea fata de serviciile prestate de Prestator dar nu mai tarziu de 14 zile de la activarea serviciului. Suma restituita va fi calculata dupa formula:
Suma de rambursat = Cost/zi * zile ramase sau 
Suma de rambursat = Valoarea platita - comisioanele bancare aferente transferurilor. 
Modul de calculare ramane la aprecierea Prestatorului.
Serviciile achitate prin SMS, nu se supun acestei facilitati (retunare fonduri).
Politica de returnare a fondurilor NU SE APLICA in cazul incalcarii termenilor si conditiilor !
Dispozitii finale
a) Prezentul contract, împreuna cu modificarile si anexele sale reprezinta vointa partilor si înlatura orice întelegere morala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.
b) Prezentul contract a fost încheiat în limba romana, în varianta online, avand valoare juridica si producand aceleasi efecte ca si in varianta tiparita.
c) Actele aditionale la contract se vor încheia în acelasi numar de exemplare.
d) Anexele de Tarife si Servicii incheiate de parti la acest contract sunt parte integranta din prezentul contract si se vor încheia în acelasi numar de exemplare.
e) Prin folosirea informatiilor de pe site (surfing/incarcarea paginilor) precum si a serviciilor, utilizatorul este de acord cu termenii si conditiile expuse in prezentul document, fara a putea invoca necunoasterea acestora.
Suport Clienti/Customer Support
Suportul acordat clientilor se va face in general prin sistemul de ticketing (ticket suport) ca mod principal de comunicare, cu un timp de raspuns de la cateva minute, la cateva ore (max 12 ore) in functie de natura problemei si momentul la care a fost deschis. In situatia in care sunt necesare investigatii amanuntite, timpul de raspuns se prelungeste fara o durata specifica.
Suportul Telefonic se acorda in intervalele 08h00 - 20h00.

Gazduire.PRO
(Experthost Romania)

CUI: RO22139850,
Reg. Com: J15/970/2007

Linkuri utile
Review clienti Experthost

“Feedback 1.”

Happy Customer, Site

“Feedback 2.”

Happy Customer, Site

“Feedback 3.”

Happy Customer, Site

“Feedback 4.”

Happy Customer, Site

LoadingIncarcare anunturi Twitter

Sus

Ne gasiti pe Twitter, Facebook sau LinkedIn si blog.
2006 - Servicii Web furnizate de Experthost.ro